AWS คืออะไร

AWS คืออะไร

AWS คืออะไร ซึ่งย่อมาจาก Amazon Web Services โดยใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจาย เพื่อจัดหาทรัพยากรไอทีที่แตกต่างกันตามความต้องการ หรืออีกหนึ่งความหมาย คือ เป็นบริการ AWS ที่ให้บริการโดย Amazon

ซึ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบกระจาย เพื่อจัดหาทรัพยากรไอทีที่แตกต่างกันตามความต้องการ ซึ่งให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) แพลตฟอร์มเป็นบริการ (PaaS) และซอฟต์แวร์แพ็กเกจเป็นบริการ (SaaS)

โดย Amazon ได้เปิดตัว AWS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งเ พื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เชื่อถือได้ ตามแนวคิดของ Pay-As-You-Go AWS ให้บริการแก่ลูกค้า AWS จะให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อจำเป็น โดยไม่มีข้อผูกมัดล่วงหน้า หรือการลงทุนล่วงหน้า Pay-As-You-Go ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาบริการจาก AWS ได้ ดังนี้

 • คอมพิวเตอร์
 • โมเดลการเขียนโปรแกรม
 • การจัดเก็บฐานข้อมูล
 • เครือข่าย
AWS คืออะไร

คุณสมบัติของ AWS เป็นอย่างไร

 1. มีความยืดหยุ่น
 2. คุ้มค่า
 3. สามารถปรับขนาดได้ และยืดหยุ่น
 4. มีความปลอดปลอดภัย
 5. มีประสบการณ์

1) ความยืดหยุ่น

 • ความยืดหยุ่น คือ ความแตกต่างระหว่าง AWS และรูปแบบไอทีแบบดั้งเดิม
 • ความยืดหยุ่นของ AWS ช่วยให้เราสามารถเลือกรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา และระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับโครงการของพวกเขาได้ดีกว่า ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
 • ความยืดหยุ่นหมายความว่า การย้ายแอปพลิเคชันเดิมไปยังระบบคลาวด์นั้น ทำได้ง่าย และคุ้มค่า แทนที่จะเขียนแอปพลิเคชันใหม่เพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ คุณเพียงแค่ย้ายแอปพลิเคชันไปยังระบบคลาวด์ และใช้ความสามารถในการประมวลผลขั้นสูงได้
 • การสร้างแอปพลิเคชันใน AWS ก็เหมือนกับการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
 • องค์กรขนาดใหญ่จะทำงานในโหมดไฮบริด กล่าวคือ บางส่วนของแอปพลิเคชันทำงานในศูนย์ข้อมูลของตน และส่วนอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันจะทำงานในระบบคลาวด์
 • ความยืดหยุ่นของ aws เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่อัปเดตทันเวลา และสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้

2) คุ้มค่า

 • ต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการนำเสนอโซลูชั่นไอที ตัวอย่างเช่น การพัฒนา และปรับใช้แอปพลิเคชันอาจมีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่หลังจากการปรับใช้สำเร็จแล้ว จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ และแบนด์วิดท์ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเอง อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น พลังงานความเย็น อสังหาริมทรัพย์ และพนักงาน
 • ระบบคลาวด์มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบออนดีมานด์ ที่ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรในสิ่งที่คุณต้องการได้จริง ใน AWS คุณไม่ได้ จำกัด จำนวนทรัพยากรที่กำหนด เช่น พื้นที่จัด เก็บแบนด์วิดท์ หรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการยากที่จะคาดเดาความต้องการของทรัพยากรทุกชนิด ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าระบบคลาวด์ให้ความยืดหยุ่น โดยการรักษาสมดุลของทรัพยากรที่เหมาะสม
 • AWS ไม่มีการลงทุนล่วงหน้าข้อผูกมัดระยะยาว หรือการใช้จ่ายขั้นต่ำ
 • คุณสามารถขยาย หรือลดขนาดได้ เมื่อความต้องการทรัพยากรเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามลำดับ
 • AWS ช่วยให้คุณเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทันที และมากขึ้น ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะใหญ่

3) ปรับขนาดได้และยืดหยุ่น

 • ในองค์กรไอทีแบบดั้งเดิม ความสามารถในการปรับขนาด และความยืดหยุ่น ได้รับการคำนวณจากการลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่อยู่ในระบบคลาวด์ความยืดหยุ่น และความยืดหยุ่นจะช่วยประหยัด และเพิ่ม ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน)
 • ความสามารถในการปรับขนาดใน AWS มีความสามารถในการปรับขนาดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขึ้น หรือลง เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามลำดับ
 • ความยืดหยุ่นใน AWS หมายถึง การกระจายการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันขาเข้าในหลายเป้าหมาย เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 คอนเทนเนอร์ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda

4) ปลอดภัย

 • AWS นำเสนอแพลตฟอร์มการประมวลผลบนคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งมอบความปลอดภัยแบบ end-to-end และความเป็นส่วนตัวแบบ end-to-end ให้กับลูกค้า
 • ซึ่ง AWS รวมการรักษาความปลอดภัยไว้ในบริการ และเอกสาร เพื่ออธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
 • AWS รักษาความลับความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของ AWS

ความปลอดภัยทางกายภาพ : Amazon มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบสร้าง และดำเนินการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐาน AWS รวมอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ควบคุมโดย AWS ทั่วโลก ศูนย์ข้อมูลมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต

5) มีประสบการณ์

 • AWS Cloud ให้ระดับความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นส่วนตัว
 • AWS ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานจากบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการจัดการธุรกิจ Amazon.com มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
 • Amazon ยังคงให้ประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน
 • ปัจจุบัน Amazon กลายเป็นเว็บแพลตฟอร์มระดับโลก ที่ให้บริการลูกค้านับล้าน และ AWS ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2549 โดยให้บริการลูกค้าหลายแสนรายทั่วโลก

การใช้ AWS ด้านใด

 • องค์กรการผลิตขนาดเล็กใช้ความเชี่ยวชาญในการขยายธุรกิจโดยออกจากการจัดการไอทีไปที่ AWS
 • องค์กรขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถใช้ AWS เพื่อส่งมอบการฝึกอบรมให้กับพนักงานแบบกระจาย
 • บริษัท ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมสามารถใช้ AWS เพื่อรับการประมวลผลการประมวลผลสูงของต้นแบบการก่อสร้าง
 • บริษัท สื่อสามารถใช้ AWS เพื่อจัดหาเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เช่น ebox หรือไฟล์เสียงให้กับไฟล์ทั่วโลก
AWS คืออะไร

ข้อดีของ AWS มีอะไรบ้าง

1) ความยืดหยุ่น

 • AWS สามารถมีเวลามากขึ้นสำหรับงานธุรกิจหลักเนื่องจากคุณสมบัติ และบริการใหม่ ๆ ใน AWS มีให้ใช้งานได้ทันที
 • ให้บริการโฮสติ้งแอปพลิเคชันเดิมได้อย่างง่ายดาย AWS ไม่ต้องการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และการย้ายแอปพลิเคชันไปยัง AWS ให้การประมวลผลขั้นสูง และการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • AWS ยังเสนอทางเลือกว่าเราต้องการเรียกใช้แอปพลิเคชัน และบริการร่วมกันหรือไม่ นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานไอทีใน AWS และส่วนที่เหลือในศูนย์ข้อมูล

2) ความคุ้มทุน

AWS ไม่ต้องการการลงทุนล่วงหน้าข้อผูกมัดระยะยาว และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ เมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเดิมที่ต้องลงทุนมหาศาล

3) ความสามารถในการปรับขนาด / ความยืดหยุ่น

ผ่าน AWS เทคนิคการปรับขนาดอัตโนมัติ และการจัดสรรภาระงานแบบยืดหยุ่นจะถูกปรับขนาดขึ้น หรือลง โดยอัตโนมัติ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามลำดับ เทคนิค AWS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับโหลดที่คาดเดาไม่ได้ หรือโหลดสูงมาก ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดล งและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น

4) ความปลอดภัย

 • AWS มอบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวแบบ end-to-end ให้กับลูกค้า
 • AWS มีโครงสร้างพื้นฐาน และให้ความพร้อมใช้งานสูงสุดในขณะที่จัดการความเป็นส่วนตัว และการแยกการดำเนินงานอย่างเต็มที่
 • ลูกค้าสามารถคาดหวังความปลอดภัยทางกายภาพระดับสูงได้ เนื่องจากประสบการณ์หลายปีของ Amazon ในการออกแบบพัฒนาและดูแลศูนย์ปฏิบัติการไอทีขนาดใหญ่
 • AWS รับประกันความปลอดภัยสามด้าน ได้แก่ การรักษาความลับความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลของผู้ใช้

เครดิต https://up388.com

เพิ่มเติม /