IoT คืออะไร

IoT คืออะไร

IoT คืออะไร ย่อมาจากคำว่า Internet of Thinga ซึ่งอธิบายถึงเครือข่ายของวัตถุทางกายภาพ นั่นคือ สิ่งที่ฝังอยู่กับเซ็นเวอร์ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ หรือระบบอื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์เหล่านี้มีตั้งแต่ของใช้ภายในบ้านแบบธรรมดา ไปจนถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมที่มีความซัมซ้อน ซึ่งมีมากกว่า 7 พันล้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และผู้เชี่ยวชาญคาดว่าตัวเลขเหล่านี้จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

IoT คืออะไร

เทคโลโลยีที่ทำให้ IoT มีความเป็นไปได้

1. เข้าถึงเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ราคาประหยัด และพลังงานต่ำ ซึ่งเซ็นเซอร์ในราคาไม่แพง และเชื่อถือได้ ทำให้เทคโนโลยี IoT มีความเป็นไปได้สูง สำหรับผู้ผลิตจำนวนที่มากขึ้น

2. การเชื่อมต่อ ซึ่งโฮสต์ของโปรโตคอลเครือข่าย สำหรับอินเตอร์เน็ตทำให้การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบคลาวด์ เป็นเรื่องง่ายในการถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

3. แพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยการเพิ่มของความพร้อมการใช้งานของแพลตฟอร์มคลาวด์ ทำให้ทั้งธุรกิจ และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการได้

4. การเรียนรู้ และการวิเคราะห์

5. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา (AI) ซึ่งความก้าวหน้าในเครือข่าย AI ได้นำการประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติ (NLP) มาสู่อุปกรณ์ IoT ( เช่น Alexa , Cortana และ Siri ผู้ช่วยส่วนตัวแบบดิจิทัล) และมีึวามน่าสนใจ ราคาไม่แพง และสามารถใช้งานได้จริงในบ้าน

IoT อุตสาหกรรม คืออะไร ?

Industrial IoT (IIoT) หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในการตั้งเครื่องมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการวัด และการควบคุมเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีคลาวด์ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องกับเครื่อง (M2M) เพื่อให้เกิดระบบอัตโนมัติแบบไร้สาย และการควบคุม

แอปพลิเคชั่น IoT คืออะไร ?

คือ แอปพลิเคชั่น SaaS IoT ที่พร้อมสำหรับธุรกิจ ซึ่งแอปพลิเคชันอัจฉริยะ IoT เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สร้างไว้แบบล่วงหน้า (SaaS) โดยสามารถวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเซ็นเซอร์ IoT ที่สามารถตรวจจับได้ให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจผ่านแดชบอร์ด ซึ่ง Oracle มีชุดเต็มของ IoTที่เป็นโปรแกรมอัจฉริยะ

โดยแอปพลิเคชัน IoT ได้ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อจำนวนมากในระบบคลาวด์ ด้วยการใช้แดชบอร์ด และการแจ้งเตือน IoT แบบเรียลไทม์ คุณจะสามารถมองเห็นตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพหลัก

สถิติสำหรับเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว และข้อมูลอื่น ๆ อัลกอริทึมที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิง สามารถระบุความผิดปกติของอุปกรณ์ และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ และยังเรียกใช้การแก้ไขอย่างอัตโนมัติ หรือมาตรการตอบโต้เชิงรุก

ด้วยแอปพลิเคชัน IoT บนคลาวด์ผู้ใช้ทางธุรกิจ สามารถปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่สำหรับซัพพลายเชน การบริการลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และบริการทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องสร้างกระบวนการทางธุรกิจใหม่ทั้งหมด

แอปพลิเคชัน IoT ใช้งานได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?

ความสามารถของ IoT ในการให้ข้อมูลเซ็นเซอร์ ตลอดจนเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ กับอุปกรณ์กำลังขับเคลื่อนชุดแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และแอปพลิเคชัน IoT ใช้งานได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. สามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์เครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อระบุ และแก้ไขข้อบกพร่องด้านคุณภาพอีกด้วย

2. ปรับปรุงการติดตาม และการป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพ ซึ่งการติดตามช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุตำแหน่งของสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง จะได้รับการปกป้องจากการโจรกรรม และการกำจัด

3. ใช้ในอุปกรณ์สวมใส่ได้ เพื่อตรวจสอบการวิเคราะห์สุขภาพของมนุษย์ และสภาวะแวดล้อม ซึ่งอุปกรณ์สวมใส่ IoT ช่วยให้ผู้คนเข้าใจเรื่องสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น และอนุญาตให้แพทย์ตรวจสอบผู้ป่วยจากระยะไกลได้ 

ซึ่งเทคโนโลยีนี้ ยังสามารถช่วยให้ บริษัท ต่าง ๆ สามารถติดตามสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนงานที่ทำงานในสภาวะอันตราย

4. การใช้ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อสำหรับการจัดการยานพาหนะ บริษัท ต่าง ๆ สามารถใช้การตรวจสอบยานพาหนะ IoT เพื่อสั่งการรถบรรทุกแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

5. เปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ ตัวอย่างนี้คือ การใช้อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องในระยะไกล นอกจากนี้ความสามารถในการตรวจสอบเครื่องจากระยะไกล ยังทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ ในฐานะบริการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่จะจ่ายเงินตามการใช้งานแทน

IoT เปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร ? 

ซึ่ง IoT กำลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของรถยนต์ โดยการเปิดใช้งานรถยนต์ที่เชื่อมต่อด้วย IoT เจ้าของรถสามารถควบคุมรถยนต์ของตนได้จากระยะไกล เช่น การติดเครื่องยนต์ก่อนที่คนขับจะเข้าไปในรถ หรือเรียกรถจากระยะไกลทางโทรศัพท์ เนื่องจากความสามารถของ IoT ในการเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์รถยนต์ จะสามารถทำงานตามที่เราตั้งค่าไว้

รถที่เชื่อมต่อช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่าย สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเป็นเจ้าของรถได้ ก่อนหน้านี้ผู้ผลิตมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ซื้อแต่ละราย (หรือไม่มีเลย) โดยพื้นฐานแล้ว ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับรถ จะสิ้นสุดลงเมื่อถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่าย 

สำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อกันผู้ผลิตรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่ายสามารถมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับลูกค้าได้ แทนที่จะขายรถยนต์ พวกเขาสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งาน คนขับโดยเสนอ “การขนส่งตามบริการ”

โดยใช้รถยนต์ที่เป็นอิสระ IoT ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถอัปเกรดรถยนต์ของตนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการเป็นเจ้าของรถยนต์แบบเดิม ซึ่งยานพาหนะจะลดค่าประสิทธิภาพ และมูลค่าลงในทันที

เครดิต https://up388.com

เพิ่มเติม /